КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Сертификат ISO 9001

ТЕРМОИКОНОМИК ЕООД получи сертификат за качество ISO 9001:2008, издаден от "Бюро Веритас" за следните дейности: "Асемблиране на помпени групи. Търговия на едро с елементи за инсталации. Сервиз на помпени агрегати."

Корпоративен уеб сайт на ТЕРМОИКОНОМИККорпоративен уеб сайт на "ТЕРМОИКОНОМИК" ЕООД
Помпени групи за слънчеви инсталации от ТЕРМОИКОНОМИКПомпени групи за соларни инсталации от "ТЕРМОИКОНОМИК"

Кои сме ние?

Лого на Термоикономик ЕООД

"Термоикономик" ЕООД е българско дружество, основано през 1990 г.

За изминалите години успяхме да се утвърдим като една от водещите търговски фирми, предлагаща изключително широка гама от системи и компоненти за отопление, вентилация, газификация, както и богат асортимент от помпи и хидрофорни системи и елементи за водни системи. Освен помпи и помпени системи предлагаме голяма гама от аксесоари и допълнителна окомплектовка за тях.

Предлагаме всичко в областта на слънчевите колекторни инсталации за подготовка на топла вода за всякакви нужди.

Други продукти в нашето портфолио са елементи за трансфер на горива, фитинги, араматура, измервателна техника, автоматика, баланс и регулиране, резервоари за вода, мембранни съдове, топлообменни апарати, елементи за нафтово и газово стопанство, промишлена арматура, консумативи и др.

Имаме широка гама от елементи за обработка на вода – механични филтри, омекотители за вода, малки инсталации за обратна осмоза, UV-стерилизатори за вода, инсталации за пречистване на вода с хлор и хлор-диоксид и др., инсталации срещу легионела, инсталации за производство на натриев хипохлорит.

Предлаганите изделия са производство на водещи европейски фирми. С цел пълното удовлетворяване нуждите на нашите клиенти се стремим да поддържаме непрекъснати складови наличности.

Електронният магазин WATER TECHNIC е ориентиран към продуктите използвани в бита и сградните инсталации и не обхваща целия ни продуктов каталог. Можете да посетите корпоративният ни сайт www.thermoeconomic.com и специализираният ни уеб сайт за асемблираните от нас помпени групи www.pump-groups.com.

На разположение сме да предложим технически и ценови оферти за изделия, които не са залегнали в електронния магазин.

Имаме голям опит в доставките на комплексно оборудване за битови и обществени сгради.

Притежаваме сертификат за качество ISO 9001:2008, издаден от Бюро Веритас.

Сертификат за качество ISO 9001

Фирмата е сертифициран сервизен партньор на Grundfos и разполага с един от най-добре оборудваните сервизи за помпено оборудване в страната, позициониран в Бургас.

Оторизиран сервиз на Grundfos Оторизиран сервиз на Grundfos